Лого на ФлексКарго България ( изписано е името на бранда )

About Us

За Нас

Флекс Карго България

Флекс Карго България ЕООД е част от групата на Флайнг Карго и оперира на българския пазар от 1997 г.

Флекс Карго България ЕООД има пълно покритие на територията на страната. Централният офис се намира в гр. София.

Също така имаме офис и във втория по големина град в България - Пловдив

Активни наши представители работят за FlexCargo в Бургас, Варна, Сливен, Плевен, Русе, Благоевград, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Кърджали.

Флекс Карго България ЕООД е международен спедитор, който предоставя услуги в световен мащаб в областта на въздушния, морския, железопътния и автомобилния транспорт.

Ние отдаваме голямо значение на дългосрочните си взаимоотношения с нашите клиенти, като предлагаме бизнес логистични решения, разполагайки с независима мрежа от спедиторски агенти в света.

Нашата мисия е да поддържаме най-високо ниво на качество на личното обслужване и се стремим винаги да надминаваме очакванията на нашите клиенти.

Партньорска Мрежа

Собствената мрежа, автопаркът и персоналът на Flex Cargo са в основата на нашата дейност, но за да сме сигурни, че сме стратегически позиционирани да подкрепяме клиентите си с цялостни глобални логистични решения, ние непрекъснато развиваме нашата световна партньорска мрежа.

Към този момент сме представени в над 100 държави по света.

Информация за нас
“Флекс Карго България” ООД (Флекс Карго и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200253614, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА No 100, Тел: 02 942 94 94; e-mail: privacy@flexcargo-bg.com
Информация за контакти с Флекс Карго, относно опазване на личните данни на нашите клиенти
“Флекс Карго България” ООД
гр. София 1111, ул. ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА No 100
email: privacy@flexcargo-bg.com
Нашето отношение към Вашите лични данни
Флекс Карго отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.
Каква информация събираме
Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или за да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:
Стандартни лични данни като: имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес.
По отношение на изготвяните пълномощни за митническо представителство: имена, ЕГН, данни по лична карта, личен номер на чужденец, адрес, дата на раждане, гражданство, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.
Други данни, свързани с преддоговорни или договорни правоотношения, включително:
друга обратна връзка под формата на електронна кореспонденция, която получаваме от вас;
данни за профил в социални мрежи, данни за контакт,
потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница на Флекс Карго или друга подобна услуга, която Флекс Карго предоставя чрез контрагенти);
видеозаписи, които се правят с цел подобряване на сигурността на работното място във Флекс Карго;
други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор със Флекс Карго и по-конкретно: трите имена, телефон и адрес.
Целта при обработването на Вашите данни.
Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:
По отношение на услугите в Сайта: за да се свържете с нас и да направите заявка за предоставяните от нас куриерски услуги.
Всички лични данни, които доброволно ни предоставите ще бъдат използвани за предоставянето на куриерски услуги.
С кого споделяме информацията ви:
Флекс Карго използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.
Част от получателите на лични данни могат да бъдат:
карго агенти, куриерски агенти, подизпълнители, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Флекс Карго, хостинг компании, търговски агенти и др.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:
Министерство на Транспорта, Министерство на Труда и Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, НЗОК, общини, Агенция митници, съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи и органи, институции и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
Употреба на бисквитки на Сайта
Флекс Карго не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.
Обработка на анонимизирани данни
Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.
Защо и как използваме автоматизирани алгоритми
Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.
Сигурност
Флекс Карго, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.
Кога изтриваме Вашите лични данни
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до 5 години от предоставяне на куриерската услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство, за да защитим нашите интереси.
Бихме могли да съхраняваме Вашите лични данни и до окончателното уреждане на всички финансови отношения, както и съдебни и административни производства.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани, т.е връзката между данните и Вас ще бъде заличена. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
Прехвърляне между държави
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен с съвременни технически средства. Флекс Карго няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация. Най-често Флекс Карго ще прехвърля Ваши лични данни извън ЕИП единствено с цел да изпълни договорно задължение по доставка на пратка.
Достъп, корекции и оттегляне
По всяко време можете да поискате от Флекс Карго да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и се съхраняват за вас. Можете също така да изискате Флекс Карго да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Флекс Карго осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Флекс Карго. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Флекс Карго я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.
Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Флекс Карго:
гр. София 1592, ул. ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА No 100
email: privacy@flexcargo-bg.com
Тел: 02 942 94 94
Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25.05.2018г.

Непрекъснато участваме в множество благотворителни проекти. 

Кликнете тук за някои от нашите препоръки: 

Референция 1

Референция 2

Референция 3